Výbor spoločenstva:

Predseda spoločenstva: Jozef Polacký

Tajomník: Ing. Jozef Paliesek

Pokladník: Branislav Košecký

Člen: Peter Pantok

Člen: Jozef Kováčik

Člen: Tibor Gabčo

Člen: Ján Gašpárek

Dozorná rada:

Predseda: Ing. Emília Velacková

Člen: Mgr. Jarmila Balážová

Člen: Ján Kováčik

Odborný lesný hospodár:

Ing. Vladimír Hojdík