Zápisnica z ustanovujúcej schôdze konanej dňa 28.1.2015  pre náhlad stlač odkaz

Zápisnica č.2 OV Nosice pre náhľad stlač odkaz

Zápisnica č.3 OV Nosice pre náhľad stlač odkaz

Zápisnica č.4 OV Nosice pre náhľad stlač odkaz

Zápisnica č.5 OV Nosice pre náhľad stlač odkaz