rok 2015

Podrobná evidencia práce poslanca miestnej časti Nosice za rok 2015 5.1 – 7.1- vypracovanie podkladov do Programového vyhlásenia MsZ 7.1. – odovzdanie podkladov na sekretariáte MsÚ 19. 1. –neformálne stretnutie poslancov s primátorom vo veci programového vyhlásenia 23.1. – 24.1. roznášanie a lepenie informačných plagátov k pripravovanej schôdzi 28.1. –ustanovujúca schôdza v Starých Nosiciach ( […]

práca poslanca

Máj 5.5. stretnutie s viceprimátorom a vedúcou vnútorného oddelenia p. Vojtovičom a p. Bučekom v starej škole 8.5. – doplnenie požiadavok na pripomienkovanie ekonomickej komisie 10. 5. – zábradlie na vlakovú stanicu (uvoľnené, nebezpečné) hľadať info na mesto ,alebo ŽSR 11. 5. –nácvik detí na sprievod ku kaplnke sv. J .Nepomuckého 13. 5. Rozhovor do […]

Apríl 8.4. – zasadnutie komisie grantov a dotácií 13.4. – zasadnutie MsZ 4 14. 4- požiadavka na p. Smatanu na realizáciu 2ks informačných tabúľ. Stanovenie cenovej ponuky 15.4. – stretnutie s p. Kucejovou na MsÚ s požiadavkami na realizáciu informačných tabúľ, požiadavok na budovu OV Nosice Príprava materiálu na schôdzu OV 16. 4. – schôdza […]

evidencia práce poslanca

Kontaktné údaje : Mgr. Roman Špaček , Nosice 127, PÚCHOV, Telefónne číslo – 0919211073 Email – romspac centrum.sk Webová- www.obec-nosice.sk Evidencia práce za rok 2015 5.1 – 7.1- vypracovanie podkladov do Programového vyhlásenia MsZ 7.1. – odovzdanie podkladov na sekretariáte MsÚ 19. 1. –neformálne stretnutie poslancov s primátorom vo veci programového vyhlásenia 23.1. – 24.1. […]

fotodokumentácia Nové Nosice

10.3.som zdokumentoval problémové miesta v NN