Členovia obecného výboru

Predseda OV

Roman Špaček, Mgr.

Podpredseda OV

Milan Janto                       

Člen OV

Milan Tománek

Člen OV

Marta Gašpárková, Ing.

Člen OV

Milan Trník

Člen OV

Helena Dunková

Člen OV

Stanislav Taraba, Ing.

Člen OV

Miroslav Komák