Sväté omše

Letné obdobie

Pondelok 18.30
Utorok 7.00
Streda 18.30
Štvrtok 7.00
Piatok 18.30
Sobota 7.00
Nedeľa 8.30 11.00*

* júl – august 7.00 8.30

Zimné obdobie

Pondelok 17.30
Utorok 7.00
Streda 17.30
Štvrtok 7.00
Piatok 17.00* 17.30
Sobota 7.00
Nedeľa 8.30 11.00

* v pôstnom období

Dolné Kočkovce

Streda 17.30

Piatok (7.00**)

Nedeľa 9.45

 ** prvý piatok v mesiaci

Staré Nosice

 Sobota 18.30

Dolné Kočkovce

Streda 16.30

Piatok (7.00**)

Nedeľa 9.45

 ** prvý piatok v mesiaci

Staré Nosice

 Sobota 17.00

zmena sv. omší býva vyhlásená