Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Kočkovce
Vajanského 134/8, 020 01  Púchov

Miroslav Bilčík, správca farnosti

email:  fara@kockovce.sk

Tel.: +421 42 46 777 38