Zvíťazil zdravý rozum

Na septembrovom MsZ sa v doplňujúcom programe odsúhlasila finančná čiastka na dokončenie vodovodu v časti Záskalie. Asi 20 rodinných domov fungovalo na vlastných zdrojoch, ktoré pre niektorých obyvateľov boli už nedostačujúce. Podporiť túto iniciatívu občanov Záskalia ,ktorá začala ešte v roku 2009 ,bola v tomto čase hodinou dvanástou. V súčasnosti, keď sa na tomto úseku buduje kanalizácia je pri jednom urobiť druhé logická voľba . Cesta k tomuto riešeniu nebola až taká jednoduchá. Nakoniec zvíťazil zdravý rozum. Nové vedenie mesta má pochopenie aj pre takúto malú hŕstku obyvateľov mesta, ktorých je dohromady menej ako jeden panelák v meste. O to viac si vážime my poslanci tejto miestnej časti takúto politiku mesta a veríme ,že sa v nej bude pokračovať.

poslanci za miestnu časť Záskalie

Vyhodnotenie výsledkov obecného referenda

Vyhodnotenie výsledkov hlasovania obecného referenda o možnej výstavbe katolíckeho kostola uskutočneného dňa 3 – 6 septembra 2015-09-17

Počet vydaných hlasovacích lístkov : 426
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov : 181 41,63%
Počet osôb hlasujúcich za výstavbu kostola : 140
Počet osôb hlasujúcich proti výstavbe kostola : 39
Bez vyjadrenia 2
Pri Dome Smútku : 91, v pohostinstve 72, v potravinách 18
Počet mužov 79, počet žien 97 neidentifikovaní 5
Počet osôb do 30 rokov – 33, do 60 r. – 72, nad 60 r. – 69 bez označenia 7
Počet osôb rímskokatolíckeho vyznania – 172
Počet osôb iného vierovyznania ( neveriaci ) – 9
Počet osôb, ktoré podporia výstavbu – 132
prácou- 54, materiálne 3 , finančne – 75
Nepodporia výstavbu – 63
Počet osôb , ktoré sa vyjadrili v pripomienke – 24

kontakty

Prikladám telefonické kontakty na osoby ,ktoré Vám ochotne pomôžu pri akýchkoľvek problémoch výstavby kanalizácie:
p.Ing. Sztruhár : 0918778935
P.Peter Pantok : 0905794710

Jarná úprava okolia

Občiansky výbor v Nosiciach v sobotu 28. marca zorganizoval aktivitu pod názvom – jarná úprava okolia.

Členovia OV s menšou skupinou občanov prešli okolím od Cerova až do stredu obce. Do pripravených plastových vriec zbierali odpad, ktorý po naplnení nechali pri hlavnej ceste. Tento potom svojpomocne štvorkolovou multikárou pána Rosinu previezli ku veľkoobjemovým kontajnerom, ktoré boli počas víkendu pristavené k uloženiu odpadu. Na odpad použili celkom 25 vriec, zabezpečené z Technických služieb mesta Púchov. Dané množstvo vriec ani zďaleka nestačilo na celkovú očistu . Znamená to, že odpadu je značné množstvo a samotných aktivistov to prekvapilo. Niektoré miesta fotodokumentačne zachytili a chcú ich riešiť v spolupráci z TSMP (Technické služby mesta Púchov) a SPV ( správa povodia Váhu).

Členovia OV sa chcú poďakovať všetkým, najmä mládeži a deťom, ktorí sa zúčastnili zberu a mohli vidieť, aký stav okolia za sebou zanechávajú nezodpovední občania.

no images were found