Entries by Roman Špaček

modlitbový sprievod

Občiansky výbor v spolupráci s farským úradom v H.Kočkovciach , zorganizoval modlitbovú procesiu s detským hudobným sprievodom ku kaplnke sv. Jána Nepomuckého. Účastníci sa zhromaždili pred cintorínom, odkiaľ v sprievode kňaza , miništrantov a malých hudobníkov (3 harmoniky,3 flauty, saxofón, husle) prechádzali za spevu a hudby smerom do Cerova, aby tam pri kaplnke sv. Jána […]

kontakty

Prikladám telefonické kontakty na osoby ,ktoré Vám ochotne pomôžu pri akýchkoľvek problémoch výstavby kanalizácie: p.Ing. Sztruhár : 0918778935 P.Peter Pantok : 0905794710

kontakty MsÚ

Mestský úrad Púchov Štefánikova 821/21 020 01 Púchov E-mail: msu@puchov.sk Fax: +421 42 465 08 26 Úradné hodiny Pondelok 7.00 hod. – 15.00 hod. Utorok 7.00 hod. – 14.30 hod. Streda 7.00 hod. – 16.30 hod. Štvrtok 7.00 hod. – 14.30 hod. Piatok 7.00 hod. – 14.30 hod. Stránkové dni sú pondelok, streda a piatok. […]

Apríl 8.4. – zasadnutie komisie grantov a dotácií 13.4. – zasadnutie MsZ 4 14. 4- požiadavka na p. Smatanu na realizáciu 2ks informačných tabúľ. Stanovenie cenovej ponuky 15.4. – stretnutie s p. Kucejovou na MsÚ s požiadavkami na realizáciu informačných tabúľ, požiadavok na budovu OV Nosice Príprava materiálu na schôdzu OV 16. 4. – schôdza […]

evidencia práce poslanca

Kontaktné údaje : Mgr. Roman Špaček , Nosice 127, PÚCHOV, Telefónne číslo – 0919211073 Email – romspac centrum.sk Webová- www.obec-nosice.sk Evidencia práce za rok 2015 5.1 – 7.1- vypracovanie podkladov do Programového vyhlásenia MsZ 7.1. – odovzdanie podkladov na sekretariáte MsÚ 19. 1. –neformálne stretnutie poslancov s primátorom vo veci programového vyhlásenia 23.1. – 24.1. […]

Jarná úprava okolia

Občiansky výbor v Nosiciach v sobotu 28. marca zorganizoval aktivitu pod názvom – jarná úprava okolia. Členovia OV s menšou skupinou občanov prešli okolím od Cerova až do stredu obce. Do pripravených plastových vriec zbierali odpad, ktorý po naplnení nechali pri hlavnej ceste. Tento potom svojpomocne štvorkolovou multikárou pána Rosinu previezli ku veľkoobjemovým kontajnerom, ktoré boli počas víkendu […]

farská púť

V posledný deň februára náš pán farár pre farnosť zorganizoval zaujímavú aktivitu. Asi päťdesiatka farníkov z HK, DK a Nosíc vyrazila v ranných hodinách autobusom do starobylej Nitry a následne do vynovenej Banskej Bystrice. Cieľom tohto výletu bolo toho určite viac ,čo malo zanechať stopu v našich dušiach . Pri prvej zastávke sme zakotvili v seminári v Nitre. Po krátkej obhliadke nás […]