Entries by Roman Špaček

Zápisnica č.3 /2018

Zápisnica č.3 / 2018 Dátum : 28.5.2018 Miesto : budova starej školy v Nosiciach Prítomní : viď prezenčná listina Program: 1. Informácie o schválených investíciach 2. Stanovisko OV k žiadosti p. Gašpárkovej 3. Stanovisko OV k žiadosti p. Gašpárka Ľ 4. Stanovisko OV k požiadavke p. Blaška /žiadosť 1/ 5. Žiadosť o poskytnutie sadeníc k […]

Deň Matiek

OBČIANSKY VÝBOR NOSICE POZÝVA mamy a staré mamy na program detí MŠ a ZŠ ktorý sa uskutoční dňa 13. mája v nedeľu , o 17 00 hod v budove starej školy v Nosiciach pri príležitosti osláv sviatku Dňa Matiek. Všetky ste srdečne vítané.

zápisnica 2

Zápisnica č.2 Datum : 17.1. 2018 Miesto : Nové Nosice Učastní : obyvatelia ul. Novonosická- Lazovná /10-12 občanov/ , poslanci Trník, Špaček Hlavným cieľom stretnutia, ktorí vyvolali obyvatelia miestnej časti bolo neefektívne riešenie ich požiadavky k oprave, resp. rekonštrukcie cestnej komunikácie . Občania v januári minulého roku adresovali požiadavku opravy , rekonštrukcie na mesto a […]

OV 2018 -1

Zápisnica 1 / 2018 7.1. 2018 1. Analýza činnosti za rok 2017 2. Plán činnosti OV na rok 2018 3. Rôzne 4. Diskusia 1. Analýza činnosti za rok 2017 počet – vypracovaných a zaevidovaných zápisníc 8 – doručených žiadostí 7 – stretnutí členov OV – zasadnutia OV 3, / 4.1, 4.4.,12.10/ – aktivity OV 5 […]

Pozvánka pre deti

Milé deti, milí žiaci, milí dospeláci ! Občiansky výbor Nosice Vás pozýva dňa 8.12. 2017 v piatok o 1600 hod do budovy starej školy , na stretnutie s Mikulášom a jeho hosťami. Zakúste trochu sladkého z neba.

POZVÁNKA

Páni, dámy, chlapci a dievčatá ! OV-Nosice pozýva všetkých ,ktorý sa radi hýbu na skúšobný ročník súťaže v stolnom tenise na deň 29.10.2017 v nedeľu o 14 00 hod. do budovy starej školy. Pre najstarších aj s ochutnávkou vareného vína. Podmienkou je vlastná raketa, tenisky. Platí len pre neregistrovaných hráčov . Tešíme sa na Vás!

zápisnica8/2017

Zápisnica 8 / 2017 Schôdza členov OV -Nosice Miesto : budova OV – Nosice Dátum : 12.10.2017 Prítomní : 3 (viď prezenčná listina) Program: 1. Zaradenie investičných požiadaviek do rozpočtu mesta Púchov na rok 2018 2. Kontrola plnenia investičných požiadaviek z uvoľnenia rezervného fondu za rok 2017 3. Požiadavky občanov miestnej časti 4. Rôzne 5. […]

MDD

Dňa 11. 6. sa pri areáli elektrární Nosice uskutočnil tretí ročník MDD, o ktorý sa postarali členovia OV -Nosice. Tento rok obohatený o nové súťaže : jazda na bicykli /časovka/, florbal družstiev, a streľba so vzduchovky boli novinkou ostatné súťaže boli už tradične: futbal družstiev, skok vo vreci, obchádzanie prekážok, hod na cieľ. Pekné počasie […]

Farská púť

Farská púť v európskych pútnych miestach Milí čitatelia obecnej stránky! Púť, ktorú absolvovalo viac ako 20 pútnikov z farnosti Horné Kočkovce ,do ktorej patria Dolné kočkovce ,Nové Nosice Staré Nosice sa neopakuje tak často . Dovoľte mi pár vetami podať stručný komentár. Dvanásť dňová púť ,absolvovaná 7000 km v autobuse a120 km pešo však zostane […]