zápisnica 4

Z Á P I S N I C A č. 4
Deň : 10.7. 2017
Miesto : volebný o. 8
Účastní : p.Svorada (ved.oddelenia ), p. Šicová ( architekt), p. Špaček ( poslanec)

1. Účastní prešli miesta jednotlivých investičných zámerov v.o. 8 . na roky 2017 – 2018

Nové Nosiice : 1. Zriadenie viacúčelovej budovy pre obyvateľov (Nové Nosice, Záskalie, Vŕšok)
-kultúrno-spoločenská miestnosť
– volebná miestnosť
– rozhlasová ústredňa
Vyhľadávané parcely na možnú realizáciu vo vlastníctve mesta Púchov . Do úvahy k výstavbe by pripadli nasledovné parcely :
Všetky na LV 1 registra C evidované ako orná pôda vo výlučnom vlastníctve mesta Púchov
1270 / 68, 1270 /80, 1608 / 25 1608 /26, 1608 /27, 1608 /28, 1608 / 40, 1608 / 106, 1608 / 130, 1608 /150
Účastní sa dohodli, že na uvedených parcelách preskúmajú všetky možnosti . Zodpovedný p. Svorada

2. Vybudovanie chodníka v Nových Nosiciach
Do najbližšieho MsZ ( 25.9. ) sa zrealizuje štúdia ,ako podkladový materiál k PD (schválené 3000 E), s ktorou budú oboznámení občania poslancami na verejnej schôdzi, ktorá definitívne určí realizáciu ,či nerealizáciu chodníka, ako aj pravidlá parkovania vozidiel občanov bývajúcich pri chodníku. (zodp. p. Svorada, p. Šicová )
3. Obhliadka prepadnutej zámkovej dlažby na Astrovej ulici.
4. Asfaltová oprava cestného výkopu s odvodnením pri č.d. 1603 (129) sa musí realizovať v spolupráci oddelenia dopravy a PTSMP . ( zodp. p. Svoboda , p. Vavrová)

Nosice : 1. Doplnenie parkovacej plochy pred budovou starej školy sa na odporučenie účastných má realizovať vypracovaním PD a uložením zámkovej dlažby .
2. Cestnú komunoikáciu KNE p.č. 918 / 1 LV 3018 – zistiť možnosti riešenia
a ) oprava b) celková rekonštrukcia ( zodp. p. Špaček, p. Trník)
3. Zosumarizovať podklady k stavebnému povoleniu rekonštrukcie Domu Smútku. Investíciu zaradiť do rozpočtu na rok 2018 . Termín skompletizovania podkladov 30.10. 2017 ( zodp. p. Svorada, p. Šicová, p. Špaček)
4. Oprava plotu pri Dome Smútku (zodp. p. Svoboda, p. Špaček)
5. Oprava strešného odvodnenia a rozšírenie chodníka pred budovou starej školy ( použiť zbytkovú zámkovú dlažbu ) betonáž
6. uzamknutie voľne dostupnej plynomerne (nebezpečenstvo úrazu! ) (zodp.p. Svorada)
7. aktualizovanie schválených investičných požiadaviek (okná –škola, požiarna zbrojnica – fasáda, kanalizačná prípojka k verejným toaletám – rekonštrukcia toaliet v areáli DHZ

Vypracoval : Mgr. Roman Špaček

Na vedomie všetci účastní.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.