Zápisnica 3/ 2017

Zápisnica 3/ 2017
Miesto : budova OV – Nosice
Dátum : 4.4.
Prítomní : 6 (viď prezenčná listina)
Program:
1. vyhodnotenie činnosti za prvý štvrťrok 2017
2. investície volebného obvodu č.8 k čerpaniu rezervného fondu za rok 2016
3. plánované aktivity OV na obdobie apríl – jún 2017
( verejnoprospešné, športové, kultúrne)
4. OZ Nosičan
1.vyhodnotenie činnosti za prvý štvrťrok 2017
– schôdza 4.1. 2016, zápisnica , web. stránku obce,
– šachový turnaj detí 6.1. ( 8detí)
– stretnutie Šicová WC investičná požiadavka na vybudovanie WC (has.zbrojnica)
– pripomienky zle odhrnutie snehu ( odstránená), výpadok elektrickej energie ( odstránený),
– Mestský ples 14.1. ,
– žiadosť o výrub a orez drevín (uskutočnený)
– zisťovanie informácií o chove hydiny 18.2 (Trník, Špaček)
– stretnutie s primátorom a poslancami 21.2.
– MsZ 22.2 ( podanie stručnej informácie)
– email p. Mackovej ,ako reakcia na petíciu občanov NN 27.2.
– obchádzka úseku v NN. a SN.8.3. ( Šicová ,Vavrová, Drocár, Špaček) (zápisnica doručená všetkým účastným)
– na podnet občanov som navštívil Doprastav – žiadal o opravu výtlkov (17.3.) ( čiastočne splnené, pretrváva nespokojnosť, riešiť s p. Vavrovou a TSK,SSC)
– osobné stretnutie s p. primátorom ohľadom Domu Smútku 20.3.
– rozhovor do TV –Považia 29.3.
– podrobná analýza vlastníctva ciest v SN,NN 4.4
– vypracovanie zápisnice

2. Investície
Schválené investičné požiadavky s kalendárneho roku 2016 ,ktoré sa nezrealizovali:
1. Osadenie spomaľovacieho prahu pred č.d. –Nosice 191
2. Vypracovanie projektovej štúdie na vybudovanie chodníka v Nových Nosiciach (ul. Novonosická p.č. 749/1 ,LV 3018 )
3. Rekonštrukcia toaliet v areáli hasičskej zbrojnice v Nosiciach
4. Dobudovanie dotláčacej stanice v Záskalí
schválené investície nezaraďujeme do nových požiadaviek!
: investičné na rok 2017
1Vypracovať stavebné povolenie k rekonštrukcií a rozšíreniu Domu Smútku na cintoríne v Nosiciach . Investíciu zaradiť do rozpočtu na rok 2018
2. Súvislá rekonštrukcia a oprava cestnej komunikácie po kanalizačnej úprave:
a) zadná cesta pri Váhu cca 460 m , za predpokladu odstúpenia pozemkov pod cestou od občanov v prospech mesta k usporiadaniu vlastníctva( bez PD)
b) cesta KNE p.č.918 /1, na LV 3018 v celkovej dĺžke cca180 m (bez PD)

3.Zhutnenie, spevnenie a úprava cestnej komunikácie KNC- p.č. 364/3, LV-2373
4. Doplnenie verejného osvetlenia na ulici KNC- p.č. 364/3, LV-2373
5. Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva ulíc vo v. o. č.8, podľa predložených žiadostí
6. Výmena okien v budove starej školy
7. Parkovacia plocha pred budovou starej školy- nespevnená –vystlaná drobným makadamom ( investícia do 500 Eur ,bez PD)
8. Oprava strešného odvodnenia a rozšírenie chodníka pred budovou starej školy (použiť zbytkovú zámkovú dlažbu ) ( investícia do 500 Eur, bez PD)
9. Vybudovanie prístrešku nad plynomer a smetnú nádobu pred budovou starej školy v Nosiciach ) ( investícia do 500 Eur, bez PD)
10. asfaltová oprava cestného výkopu s odvodnením v Nových Nosiciach pri č.d.1603, (129)
11. Oprava výtlkov na všetkých úsekoch ciest vo vlastníctve mesta v miestnej časti (Nosice, N.Nosice, Záskalie)

12. Zabezpečenie priestoru pre činnosť OV Nové Nosice a rozhlasovej ústredne v Nových Nosiciach
13. Doplnenie odpadového koša na detskom ihrisku v Nových Nosiciach
14. Zabezpečiť akúkoľvek prevenciu pred prívalovými dažďami vo všetkých častiach v.o.č.8
15. Vymeniť poškodené plastové separačné nádoby vo všetkých častiach v.o.č.8
Požiadavky červeno zvýraznené sú prioritné !

3. Plánované aktivity OV na apríl- jún
Verejnoprospešné
Jarná úprava okolia- Deň zeme 22.4.
– výrub nad traťou – odstránenie mladých výhonkov ( na vlastné náklady pozemok ŽSR)
– vybagrovať plošinu pri kapličke sv. J. Nepomuckého, (na vlastné náklady pozemok –Urbárskeho združenia)
– vybudovať obecné kompostovisko (na vlastné náklady na pozemku SPV)
Kultúrne
– zabezpečiť veľkonočnú oblievačku v duchu hesla „Udržuj staré zvyky a tradície“ (mládenci) 17.4.
– kultúrny program so zábavou _ Deň Matiek 14.5. nedeľa členovia Ov skupina Signál
Športové
– MDD v hasičskej zbrojnici v spolupráci s hasičským zborom v Nosiciach a MŠ Nosice t . 3.6
– Deň otcov – stolnotenisový turnaj t: 18.6. nedeľa

4. OZ Nosice

p.Janto informoval o registrácií OZ -Nosičan, o jeho pripravovanom prvom valnom zhromaždení, o založení účtu i prvých žiadostiach .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.