schôdza 7 s občanmi N.Nosíc

Zápisnica 7
Miesto : Nové Nosice – Pizzéria
Dátum : 14.9.
Počet účastných : 18
Hostia: zástupcovia MsÚ (p.Vavrová,p.Šicová, p.Drocár,)
Poslanci: p.Trník, p.Špaček
Cieľom stretnutia bolo oboznámiť občanov s možnými alternatívami štúdie k výstavbe chodníka. Cieľom výstavby chodníka je predovšetkým zvýšiť bezpečnosť chodcov v hlavnej ulici (Novonosickej), čiastočne zamedziť prílevovým dažďom ,stekaniu do záhrad obyvateľov žijúcich pod cestou. Obyvatelia sa sťažovali na zle vyspádovanú cestu. Výstavbu chodníka vítajú, no upozorňujú aj na iné problémy.
Po diskusií sa rozhodlo, aby sa štúdia vypracovala od autobusovej zastávky pri Pizzérií , až po najvyššie položenú časť vozovky(horizont)po ľavej časti vozovky. V štúdií nech sa zohľadní podľa závažnosti úseku, kam by bolo vhodnejšie situovať chodník a kam žľaby pre odvádzanie povrchových vôd.
V rôznom sa občania vyjadrili:
– žiadajú častejšiu kontrolu úsekov ciest na miestach výstavby domov ( cesty si majitelia neočisťujú)
– žiadajú aspoň dva krát v roku o zabezpečenie drvičky na spracovanie biologického odpadu, prípadne väčšieho kontajnera so zameraním na takýto odpad. V súčasnosti to riešia vypaľovaním konárov a lístia
– žiadajú o zabezpečenie komposterov na uskladnenie bioodpadu
– návrhy na meranie rýchlosti vozidiel, prípadne osadenie radaru
– p. Zatlukal upozornil na prepadnutú zámkovú dlažbu na Astrovej ulici, ktorú som následne zdokumentoval a prikladám ako prílohu
– občania bývajúci popri ceste smerom na Záskalie sa dožadujú, aby pri povrchovej úprave asfaltu , (schválená na MsZ v júni 2016) , upravili cestu v dolnej časti Záskalia tak, aby povrchové vody stekali do rigola pri ceste .
– občania boli vyzvaný poslancom Špačkom, aby v záujme sfunkčnenia rozhlasu (hľadali ,navrhli, ponúkli )priestory na osadenie centrály .

V Púchove 28.9. 2016
Vypracoval : Špaček

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.